Магістр

 konkurs

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології
015 Професійна освіта
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології
017 Фізична культура і спорт
 • ЄВІ
 • Фаховий іспит
051 Економіка
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
053 Психологія
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології)
061 Журналістика
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (тест на вибір) або фаховий іспит (для бакалаврів зі спеціальності Журналістика ДПУ)
071 Облік і оподаткування
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів)
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів)
073 Менеджмент
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)
076 Підприємництво та торгівля 
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)
081 Право    
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з права та міжнародного права)
122 Комп’ютерні науки
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій)
262 Правоохоронна діяльність
 • ЄВІ
 • Фаховий іспит
281 Публічне управління та адміністрування
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест на вибір)
292 Міжнародні економічні відносини
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
293 Міжнародне право
 • ЄВІ
 • ЄФВВ (предметний тест з права та міжнародного права)
 

Доктор філософії

051    Економіка
  1. Вступний іспит з іноземної мови*
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
071    Облік і оподаткування
  1. Вступний іспит з іноземної мови*
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
072    Фінанси, банківська справа та страхування
  1. Вступний іспит з іноземної мови*
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
081    Право
  1. Вступний іспит з іноземної мови*
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
281     Публічне управління та адміністрування
  1. Вступний іспит з іноземної мови*
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
293     Міжнародне право
  1. Вступний іспит з іноземної мови*
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції

 

 * Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступників в аспірантуру є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, ТЗНК не менше 100 балів.
Вступники в аспірантуру, що мають іншу спеціальність в дипломі про здобуту вищу освіту, ніж та, на яку вступають – складають додаткове вступне випробування, що передує всім вступним іспитам.